Vzdelávanie
Vzdelávanie

Edukačná činnosť je dôležitým prvkom aktivít našej spoločnosti. Vzdelávanie zabezpečuje kvalitatívny nárast poskytovaných služieb a zároveň možnosť efektívneho informovania nielen o Vašich produktoch, ale aj o novinkách z oblasti medicíny, farmácie a práva, čo sú témy, s ktorými Vaši klienti prichádzajú každý deň do kontaktu. Naša spoločnosť pre Vás zorganizuje semináre a kongresy na profesionálnej úrovni. Vám a Vašim klientom už len stačí prísť a vychutnať si odborné prednášky sprevádzané oddychovými aktivitami, aby ste na záver odišli nielen vedomostne bohatší, ale aj zrelaxovaní a plní nových zážitkov. Prednášajúci na našich kongresoch a seminároch sú dôsledne vyberaní odborníci nielen z právneho, ale aj medicínskeho a akademického prostredia. Sme schopní individuálne namodelovať vzdelávaciu aktivitu a zabezpečiť odborníka, ktorý vysvetlí Vašim klientom aktuálnu a novú právnu reguláciu v konkrétnej oblasti práva, farmácie a medicíny, alebo im odprednáša konkrétne novinky, či dôležité informácie v stanovenom medicínskom odbore, či predstaví inovatívne alebo existujúce liečivá na farmaceutickom trhu. Jednoducho, vzdelávame témy presne podľa Vašich požiadaviek.

  • prednášková činnosť zabezpečená odborníkmi z právneho, medicínskeho a akademického prostredia
  • organizácia seminárov a kongresov
  • web semináre
TOP